De Ki en de Meridianen

Een centraal begrip binnen de shiatsu is de aanwezigheid van Ki. In het Oosten wordt deze gezien als de universele vitale levenskracht en ook als het zelfgenezend vermogen,dat ieder mens (als onderdeel van de natuur) in zich draagt.. We moeten ons voorstellen dat deze Ki door het lichaam stroomt door een netwerk van onzichtbare kanalen :de meridianen.
Met shiatsu kunnen we de onbalans van de Ki, die zich kan uiten in velerlei klachten, via de meridianen beinvloeden en helpen herstellen. Niet met naalden, zoals bij acupunctuur, maar met aanraken: druk van vingers, duimen, handen, en eventueel zelfs met de knieen, ellebogen en voeten. Ook mobilisaties als strekken en roteren worden gebruikt. De shiatsutherapeut werkt altijd vanuit het centrum van zijn lichaam (opslagplaats van lichamelijke KI), precies zoals in de Oosterse vechtkunsten en met dezelfde constante concentratie.

 

 

 

De geschiedenis

De grondlegger van de Iokai Shiatsu was de Japanner Shizuto Masunaga (1925-1981). Hij was 10 jaar docent aan de invloedrijke Nippon Shiatsu School in Tokyo en werd zich daar meer en meer  bewust van de de spirituele grondslag van de Oosterse geneeskunde. In zijn eigen shiatsu school, die hij daarna stichtte, voegde hij het begrip Iokai toe. Masunaga vond, en dat was nieuw, de instelling van de behandelaar zeer belangrijk. Die naam Iokai is afkomstig uit een Boeddistische sutra. Io staat voor koning genezer: hij die de oorzaken en het verloop van een ziekte kent, het genezingsproces begrijpt, de juiste behandelwijze toepast en de patient kan raden hoe hij de ziekte kan vermijden. Kai betekent ‘groep mensen met een gemeenschappelijk doel’, in dit geval Shiatsu therapeuten die deze visie op het eigen handelen delen.

Een andere Japanner Kazunori Sasaki heeft in de jaren ’80 het werk van zijn leraar Masunaga in Europa geintroduceerd en voortgezet. Dit heeft geleid tot de stichting van de Europese Iokai Shiatsu Associatie (E.I.S.A.). De president daarvan, Sasaki Sensei, heeft het tot zijn levenswek gemaakt de oosterse geneeskunde via de meridiaan shiatsu te blijven onderzoeken. Hij begeleidt de beoefenaars en leraren van Iokai Shiatsu. Alle Nederlandse Iokai Shiatsu therapeuten zijn opgeleid en geexamineerd onder zijn toezicht.

 

Shiatsu is een manuele therapie die is ontwikkeld in Japan vanuit de traditionele Chinese geneeswijze. Deze berust op kennis en ervaring, die in duizenden jaren werd opgedaan en van generatie op generatie is overgedragen. Niet alleen toegepast om ziekten te behandelen, maar ook om ziekten te voorkomen.

Yin en Yang

Ook het Yin en Yang principe is essentieel in de Oosterse filosofie. Ze vormen een samenspel van tegengestelde krachten, zoals het passieve en het actieve, die elkaar aanvullen en in evenwicht houden. Zoals hemel en aarde, eb en vloed, licht en donker, en, zoals voor een diagnose van belang:  intern - extern (komt de klacht van binnen of van buiten?) rust  - beweging (heeft men baat bij rust of bij beweging?) leeg - vol  (is ergens te weinig of teveel energie?) 

Yin en yang zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en horen in evenwicht te zijn en onbelemmerd in elkaar te kunnen overgaan. Immers in elke manifestatie van yin zit wel iets van yang en andersom.

In het Oosten zegt men dus: ziekte is een onbalans van twee verschijnselen, van yin en yang: een te weinig van het ene en een teveel van het andere. Zo is het te begrijpen dat een klacht, bv. maagpijn, meerdere oorzaken kan hebben. En dat men ook met vage klachten terecht kan bij de Oosterse geneeskunde.

ll
b

Terug naar
Intropagina
Praktijk
Mijn Opleiding
Emotional Freedom Technique
Geschiedenis van iokai shiatsu